18. Kerületi Hírek

Keresés


A tartalomhoz

Külföldiekkel együtt


Együtt ünnepelünk testvérvárosainkkal
március 15-én


Az idén március 13-án délelőtt tíz órakor ünnepeltük az 1848-as március 15-i ünnepséget a kerületben Pestszentimrén a református templom kertjében a Vasvári Pál emlékét idéző kopjafánál. Az ünnepségen megjelent Tarlós István főpolgármester, Ughy Attila polgármester, kerületünk alpolgármesterei, sok külföldi polgármester és alpolgármester, számos önkormányzati képviselő és más helyi tisztségviselők, külföldi küldöttségek: Erdélyből, Németországból, Lengyelországból, Olaszországból és Bulgáriából. Az ünneplő közönséget mintegy két- háromszáz ünneplőbe öltözött kokárdás helybéli lakos képviselte.
Először
Ughy Attila, kerületünk polgármestere, országgyűlési képviselő mondta el a tavaszi megújulás és a forradalmi események párhuzamba állításával és a nem vagyunk egyedül gondolat hangsúlyozásával kezdődő beszédét, amely a mellékelt videóban megnézhető, meghallgatható.


Ezt követően
Tarlós István főpolgármester szólt az egybegyűltekhez.

Ughy Attila polgármester, országgyűlési képviselő ünnepi beszéde

2011. március 13. Pestszentimre

Köszöntötte a jelenlevőket, a testvérvárosok vezetőit. Szép gondolatnak és követésre méltónak találja, hogy "Pestszentlőrinc vezetése azokkal a településekkel ápol kapcsolatot, amelyek elérhetőek és ezeket a kapcsolatokat ki lehet terjeszteni nemcsak a városok vezetőire, hanem lakosságának, diákságának egészére is."
Ezek után kijelentette: "akár a keresztény közösség üzenete lehet, hogy az evangélikus polgármester és a katolikus főpolgármester a református templomkertben ünnepel. Úgy gondolom, hogy ez is követésre méltó."
Szavait így folytatja: "Ami pedig azt a helyszínt illeti, ahol most vagyunk, meg kell köszönjem a közreműködőknek, hogy ez előtt a kopjafa előtt és Vasvári Pál képe előtt állhatunk. Vasvári halálának 160. évfordulója alkalmából ajándékozott kopjafát az erdélyi Körösfő Budapestnek. Közöttünk van az az ember, Péntek László úr, aki ezt a gyönyörű kopjafát és annak alapanyagát ajándékozta és kifaragtatta magát a kopjafát."
A főpolgármester méltatta Vásvári Pált, aki 1826-ban született, három évvel fiatalabb, mint Petőfi Sándor. Piarista gimnáziumba járt, majd 1843-tól a Pesti Egyetemen tanult.
1848-ban a márciusi események egyik vezetője, majd később Kossuth Lajos titkára.
Főszerepet vállalt a márciusi 12 pont megszerkesztésében és a népgyűlés elé terjesztésében.
1849 elején Szatmár, Szabolcs, Bihar megyékben forradalmi szabad csapatok élére állt. Majd Erdélybe került harcolni, ahol 1849 nyarán óriási román túlerővel kerültek szembe. Itt ölték meg a románok.

Körösfő alpolgármestere, Péntek László ünnepi beszédét azzal kezdte, hogy átadta Körösfő üdvözletét.
Emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy "1849. július 6-án Kalotaszeg legdélibb csücskében elesett Vasvári Pál és több, mint négyszáz bajtársa."
"Amely nemzet önmagát elhagyja, az nem méltó a szabadságra" idézte Vasvárit.
Nagy boldogság, hogy a szabadságharc idején Székelyföldön is lengtek a nemzeti színű lobogók.
Napjaink eseményeiről kijelentette, hogy most ismét a fiatalok kerültek a nemzet élére és jó irányban haladnak.

A kopjafával kapcsolatosan hangoztatta, hogy azt eredetileg - két évvel ezelőtt - nem ide szánták, csak a régi kormányzás idején nem volt más lehetőség.
Most azonban szeretné átadni a főpolgármesternek az Erdélyből hozott kérelmet, amelyet tizennyolc neves ottani ember írt alá, ismételten kérve, hogy egy egész alakos Vasvári Pál bronz szobrot emeljenek Budapesten a márciusi hős emlékére.

Péntek László Körösfő alpolgármesterének beszéde Pestszentimrén 2011. március 13-án

Albert Tibor Tusnádfürdő polgármesterének szavaiból kitűnt, hogy Európa egyik legkisebb városa az övék.
"Március 15-e az egyik legigazabb és legőszintébb ünnepünk. Ez az ünnep tükrözi legjobban magyarságunk lényegét, a szabadság szeretetét" - mondta.

Kossuth, Bem és Petőfi mellett az újabb kori eseményeket is szóba hozta. Több millióan kerültek ki a hazából úgy, hogy azt soha sem hagyták el. Erdélyben, Székelyföldön él a magyar nemzethez való tartozás eszméje. Nagy örömmel fogadták a kettős állampolgárságról szóló törvényt.

Albert Tibor Tusnádfürdő polgármesterének beszéde Pestszentimrén 2011. március 13-án

A lengyel testvérváros polgármestere, Kwiatkowski úr lengyelül elmondott beszéde szinkronban magyarul is elhangzott.
Több, mint tíz éve áll fenn testvérvárosi kapcsolatunk, kezdte beszédét.
Azután a lengyel és a magyar nép mély barátságáról szólt, méltatva Bem József érdemeit a magyar szabadságharcban.
Rövid beszédének végén gratulált főpolgármesterünknek és polgármesterünknek a választási győzelemhez és sok sikert kívánt tevékenységükhöz.